PÁLINKAFŐZŐ GÉPEK SZAKÉRTŐ HONLAPJA

Magánfőző törvény

2021-es szabályok részletesen

jogbogozo.hu
2021.01.06 11:16
2021-es szabályok részletesen

 

 

 

 

 

 

 

A pálinka magánfőzés szabályai 2021 januárjától megváltoztak. A változás lényege, hogy 86 liter magánfőzött párlat adómentes lett!

És most nézzük részletesebben a változásokat!

Az nem változott, hogy az önkormányzati adóhatóságnál magánfőzőként regisztráltatnunk kell magunkat, és be kell jelentenünk a pálinkafőző berendezésünket. Tavalyig az állami adó- és vámhatóságnál párlat adójegyet kellett beszereznünk, amelyet a NAV J27 számú formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezhettünk. Idéntől NAV_J49 „Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról” nevű nyomtatványt kell használnunk, amelyet elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül, vagy papíralapon nyújthatunk be a lakóhelyünk szerint illetékes NAV igazgatóságon.

 

Mikor kell a bejelentést megtennünk?

Szigorúan a párlat előállítása előtt kell a NAV_J49 nyomtatványt benyújtanunk.

 

A nyomtatvány benyújtása után már főzhetünk is?

Elméletileg igen. A jogszabály a jogkövetkezményeket (bírság, lefoglalás, elkobzás) a bejelentés nélkül előállított párlathoz köti, tehát ha a főzést bejelentettük, már nagy baj nem érhet minket. Azonban a párlat birtokosának a birtokolt párlat eredetét és a birtoklás jogszerűségét hitelt érdemlően igazolnia kell. Erre pedig a magánfőzöttpárlat-származási igazolás van rendszeresítve. Tehát ha biztosra akarunk menni, nem árt megvárni a magánfőzöttpárlat-származási igazolás megérkezését.

 

Mennyi pálinkát főzhetünk?

A régi szabályozás szerint a párlat adójegy 700 forint értéket képviselt, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhetett be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthatott elő.

Most a helyzet sokkal egyszerűbb. Annyi liter párlatot állíthatunk elő, ahányat a NAV_J49 nyomtatványon bejelentettünk. Évente azonban legfeljebb 86 liter pálinka jelenthető be. Ha ennél kevesebbről szól a bejelentés, az afölötti mennyiséget a tárgyévben később is, akár több részletben bejelenthetjük. Szerintem – mivel nincs adóvonzata – érdemes a teljes mennyiségre magánfőzöttpárlat-származási igazolást beszerezni, így csak arra kell figyelni, hogy az éves keretet ne lépjük túl.

Fontos, hogy mivel a magánfőzött pálinkánk után nem kell jövedéki adót fizetni, a párlat szeszfoka sem befolyásolja a főzhető mennyiséget. Tehát 86 liter bármilyen térfogatszázalékos adómentes párlat főzhető éves szinten, természetesen bejelentés mellett.

 

Mi történik, ha véletlenül több lett a pálinkánk, mint amennyit bejelentettünk?

Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig a NAV_J49 nyomtatványon bejelenti a többlet mennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. Azonban az éves mennyiségi korlátot, a 86 liter párlatot ilyen esetben sem lehet túllépni.

 

Mi történik, ha többet sikerült főznünk, mint a megengedett 86 liter pálinka?

Itt nem változott a szabályozás. Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak (nem az önkormányzati adóhatóságnak!) és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

 

Mi a helyzet a 2021 előtt magánfőzött pálinkával?

A pálinka magánfőzés szabályai 2021 januárjától hatályba lépő változásai előtt főzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban a származás igazolása tekintetében lényeges. Ezek szerint nem szabad eldobni az előző években vásárolt párlat adójegyeket, mert a régebben főzött pálinkánk származásának igazolására az szolgál.

 

Az alábbi linkre kattintva részletesen megismerheti a bejelentő nyomtatvány kitöltésének menetét:

https://jogbogozo.hu/jovedek/palinka-maganfozes-szabalyai-2021/?fbclid=IwAR3g5NNXAwPjRoRAwi0-i2O0erlI331fdN4pU4NUyndSpAjoJFrlIXOBDho